Baya ® Marisa - viac ako len jablko... a naozaj červené

Ovocné škôlky Plantex

Symbol knip stromu a slogan „dobré stromy“ predstavuje výrobu výpestkov v ovocných škôlkach, ktoré sú podľa sortimentu a technológie výroby špecializované na hobby škôlku a profi škôlku.

 

   Hobby škôlka

   V hobby škôlke sa pestujú všetky ovocné druhy v širokom sortimente odrôd, na rôznych typoch podpníkov od silnorastúcich po slaborastúce, pestujú sa tu aj rôzne špeciality, staré odrody, rarity, nové genetické typy, ako sú stĺpovité jablone alebo zakrslé odrody kôstkovín a jadrovín. Inovácia sortimentu si vyžaduje osobné kontakty a návštevu šľachtiteľov a zahraničných firiem. Posledným prírastkom v sortimente je kolekcia geneticky zakrpatených odrôd vyšľachtených Floydom Zaigerom v Kalifornii. V hobby škôlke ročne vyrobíme okolo 250 000 rastlín.

 

   Profi škôlky

   Profi škôlky sa delia na výrobu kôstkovín a na výrobu knipov jabloní. Výsadbový materiál je určený na zakladanie intenzívnych produkčných sadov. Dodávame ich do celej Európy a prostredníctvom obchodných partnerov aj do krajín ako je Maroko či Azerbajdžan. Takéto projekty sú postavené na komplexných službách, vrátane poradenstva u odberateľa, živého kontaktu, okamžitého riešenia technických problémov a na dlhodobej spolupráci aj v ďalších rokoch po vysadení sadu.

 

   Viac než jeden milión

Ročne vyrobíme vyše jeden milión výpestkov, ktoré sú prihlasované do systému certifikácie ÚKSÚP  a prehliadané fytoinšpektormi, pričom je hlavný dôraz smerovaný na odrodovú pravosť, zdravotný stav, kvalitu výpestkov, záznamy oporastoch, doklady o pôvode množiteľského materiálu, ako aj na povinné označovanie expedovaných výpestkov náveskami a systém vystopovateľnosti dodaného tovaru. Ovocinárom ponúkame odrody, ktoré sú dlhodobo žiadané a sú nosnými odrodami v celej Európe, ako napr. ´Golden delicious Reinders´®, klony odrôd ´Gala´, ´Fuji´, ´Pinova´, ´Jonagold´, české rezistenty Dr. Tupého. U sliviek ponúkame rozsiahly sortiment odrôd vyšľachtených na Univerzite Hohenheim – od ´Hanity´ cez ´Jojo´až po ´Hagantu´, vo Forschungsanstalt Geisenheim – od ´Topfirstu´, ´Tophitu´ cez ´Topend Plus´ až po ´Toptaste´ a iné. Okrem klasických odrôd marhúľ ´Maďarská´, ´Bergeron´, ´Goldrich´ máme licenčné odrody ´Bergarouge´ ®, novšie odrody ´Pinkcot´, ´Kioto´®, ´Spring Blush´®, ´Big Red´ ®, ´Sweet Red´ ®. Ponuku broskýň sme obohatili o odrody ´Rich May´, ´Vistarich´® a´Royal Majestic´®, vyšľachtené Floydom Zaigerom, ktoré budú v ponuke budúcu sezónu. Neustále zvyšovanie kvality Inovácia v odrodách a podpníkoch ide ruka v ruke so zvyšovaním kvality výpestkov, o čo sa snažíme zdokonaľovaním technológie výroby, ktorá je náročná na materiál, špeciálne stroje, zručnosť personálu v škôlke a riadenie jednotlivých pracovných operácií. Základom kvality je výsadba rastlín do panenskej pôdy, upevnenie mladých rastliniek k bambusu alebo k železným tyčiam, čistenie nežiaduceho obrastu, podpora tvorby bočných výhonov, správne načasovaná chemická ochrana, výživa pre zdravý vývoj rastlín, dostatočné vyzretie rastlinných pletív v čase pred vyorávaním, použitie špeciálnych vyorávacích automatov na zvýšenie kvality koreňového systému, profesionálne vytriedenie výpestkov po  ich vyoraní a ich správne uskladnenie. Pri rozsahu našej výroby zohráva skladovanie výpestkov veľmi dôležitú úlohu. Preto firma Plantex zamerala svoje investície prioritne na výstavbu skladu pre dlhodobé skladovanie ovocných výpestkov, a to v sklade s nastaviteľnými teplotnými a vlhkostnými parametrami a so systémom paletizácie vytriedeného tovaru, ktorý zlepšuje logistiku expedície. V súčasnosti je už nový sklad s rozlohou 4200 m2 dokončený.
Tým sme sa priblížili o ďalší krok k naplneniu nášho zámeru dodávať ovocinárom v celej Európe dobré stromy, ktoré budú prinášať dobré a chutné ovocie.

 

Dodáme Vám dobré stromy, aby ste dopestovali chutné ovocie

Please include the static template!