O nás...

Firma Plantex má tri hlavné činnosti, čo je vyjadrené aj v symboloch nového loga - ovocné sady Plantex, ovocné škôlky Plantex a záhradné centrum Plantex

OVOCNÉ SADY Plantex

Symbol jablka a slogan „chutné ovocie“ predstavuje našu ovocinársku výrobu a predaj ovocia. Asi 13 km od Piešťan, v lokalite obcí Veselé a Rakovice v sadoch o rozlohe 100 ha pestujeme jablká, v menšej miere slivky a broskyne. V intenzívnych jabloňových sadoch v tvare štíhleho vretena na podpníku M 9, so zatrávneným medziradím, opornou konštrukciou a kvapkovou závlahou a z časti aj s vybudovaným systémom sietí proti ľadovcu, dopestujeme ročne asi 4000 ton jabĺk. V odrodovej skladbe sú v najstarších sadoch z roku 1999 zastúpené rezistenty ´Topaz´, ´Rubinola´, ´Rajka´, nosnými odrodami sú ´Golden delicious Reinders´®, ´Gala Schniga´® a´Gala Galaxy Selecta´®, ´Pinova´, ´Fuji Kiku´® , z letných odrôd pestujeme odrodu´Earlygold´ a z ďalších odrôd ´Morrenś® Jonagored Supra´ a´Braeburn Hillwell´ a ich klony.

 

 

SYSTÉM PESTOVANIA

   Na práce v sadoch využívame hydraulické zberové plošiny, ovocie zberáme do plastových veľkoobjemových dební Palbox (objem do 350 kg) a skladujeme v ULO komorách. Od roku 2006 robíme výrobu ovocia v systéme EUREPGAP® (v súčasnosti GLOBALGAP®) certifikácie, čiže postupy a činnosti v sade, najmä používanie chemických prípravkov a evidenciu výrobných postupov robíme podľa GLOBAL GAP® smerníc. Každoročne máme v Plantexe audit, ktorý vykonáva nezávislá akreditovaná spoločnosť, pričom detailne hodnotí plnenie smerníc. Cieľom je, aby spotrebiteľ mal garanciu, že ovocie bolo vyrobené postupmi, ktoré zohľadňujú potravinovú bezpečnosť, ochranu životného prostredia a vo firme, ktorá dodržiava bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia svojich zamestnancov. Najviac skloňovaným pojmom je pritom vystopovateľnosť, k čomu slúži systém označovania sadov, evidencie, kódovania, etiketácie a prehľad o pohybe ovocia zo stromu cez sklad, triedenie, balenie a expedíciu až k odberateľovi a konzumentovi.Máme vybudované skladové kapacity na 1500 ton jabĺk s ULO technológiou, ktoré plánujeme ďalej rozširovať. Naša spoločnosť je členom odbytovej organizácie Bonum a spolupracuje s firmou Boni Fructi s.r.o., ktorá pre nás zabezpečuje triedenie a balenie jabĺk. Prostredníctvom týchto partnerských organizácií sme sa stali členmi zoskupení KIKU Pool Europe, ktoré uvádza na trh jablká značky KIKU® a členmi klubu Evelina®, pričom obe tieto konzorciá koordinujú marketing a obchod, s cieľom presadiť sa na trhu s kvalitnými jablkami v premium triede, vo vyššej cenovej úrovni.Vo firme Plantex sa zaoberáme aj výrobou jahôd na výmere 33 ha. Naše najmladšie porasty o rozlohe 10 ha neďaleko mesta Trnava sú určené hlavne pre širokú verejnosť na odbyt jahôd formou samozberu.

 

Program "Školské ovocie"

Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Deti v slovenských škôlkach a žiaci v základných školách môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach. Cena dodaného ovocia a zeleniny je hradená 73 % EÚ a 27 % zaplatí žiak/rodič.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

 

Význam ovocia a zeleniny vo výžive


Ovocie a zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme. Pred každodennou konzumáciou nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie ovocia
a zeleniny!


NEZABÚDAJ – DOBRE POUMÝVAJ – ZDRAVO SI POCHUTNAJ !!!


Ovocie i zelenina obsahuje 5 najdôležitejších látok pre ľudský organizmus, ktoré zlepšujú našu posilňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.

Vitamíny - posilňujú funkcie dôležitých orgánov v tele.
Vláknina – podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.
Mastné kyseliny – sú cenné a obsiahnuté v šupke dužinatých plodov.
Fruktóza a iné jednoduché cukry - dodávajú energiu pre organizmus.

Minerálne látky - najmä draslík - priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy.

Zdroj : www.skolske ovocie.sk


Firma Plantex s.r.o je jedným z dodávateľov čerstvého ovocia a štiav do viac ako 65 materských, základných, ale aj špeciálnych škôl, kde deťom od 3 do 15 rokov pravidelne raz týždenne dodávame jablká rôznych odrôd a našu chutnú a zdravú 100% jablkovú šťavu bez pridaného cukru a konzervantov. Tak si každý týždeň viac ako 13 000 detí v Piešťanoch,Novom Meste nad Váhom, Trnave, Seredi , okolitých obciach ,ale aj Kežmarku a okolí pochutná na zdravej desiate či olovrante z našich sadov. Ovocie pestujeme v integrovanej produkcii, pod stálym dohľadom odborníkov tak dostanú deti len to najlepšie čo sa u nás urodí.

Please include the static template!